Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2018

Ελληνική Πρεσβεία και Προξενείο ΚαμπέρραςΠρεσβεία Καμπέρρας

Δ/νση: 9 Turrana Str., Yarralumla, Canberra ACT 2600 Australia
Τηλ.: (0061) 262710100
Fax: (0061) 262732620
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 0061426806884 , 0061414240789
Ε-mail: gremb.can@mfa.gr
Web-Site: https://www.mfa.gr/australia
∆ιαφ. Ώρας: Θ: +7h, Χ: +9h
Ωράριο (ώρα Eλλάδος): Θ: 02.00-09.30, Χ: 00.00-07.30

Πρέσβυς: Ξαγοράρη Αικατερίνη - ΠΥΒ

Προξενικό Γραφείο Καμπέρρας

Δ/νση: 9 Turrana Str., Yarralumla, Canberra ACT 2600 Australia
Τηλ.: (0061) 262710100
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 0061424885015, 0061414240789
Fax: (0061) 262732620
Ε-mail: grcon.can@mfa.gr

Διευθύνουσα: Ιωάννης Φερεντίνος, ΣΠΑ'

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου