Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018

Η Ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι ανακοινώνει την προκήρυξη μίας θέσης διαμονής στην Cité Internationale des Arts

Η Ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι ανακοινώνει την προκήρυξη μίας θέσης διαμονής στην Cité Internationale des Arts στο Παρίσι, που προορίζεται για έναν επαγγελματία Έλληνα μουσικό.
Η προκήρυξη αφορά καλλιτέχνες όλων των ειδικοτήτων (μουσική, εικαστικές τέχνες, συγγραφή, live performance, κινηματογράφος). Προτεραιότητα θα δοθεί σε μουσικούς.

Το διαμέρισμα είναι έκτασης 25 τ.μ.. Το ενοίκιο ανέρχεται περί τα 470 ευρώ, ενώ όλα τα έξοδα της διαμονής καλύπτονται από τον ενοικιαστή. Ο χρόνος φιλοξενίας μπορεί να διαρκέσει από 5 μήνες έως και 1 έτος.

Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30 Νοεμβρίου 2018

Επισημαίνεται ότι η τελική απόφαση επιλογής λαμβάνεται από την επιτροπή της Cité Internationale des Arts και τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές.

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα:
• Βιογραφικό σημείωμα
• Συστατικές επιστολές
• Καλλιτεχνικός φάκελος
• Σχεδιασμός εργασίας κατά την αιτούμενη διαμονή

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ambassade de Grèce à Paris
17, rue Auguste Vacquerie
75116 Paris
France

+33 (0) 1 47 23 72 28

Σημαντικές ημερομηνίες:

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 20 Οκτωβρίου 2018

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 30 Νοεμβρίου 2018

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Δεκέμβριος 2018

Έναρξη διαμονής: Απρίλιος 2019

Τέλος διαμονής: Αύγουστος 2019 - Απρίλιος 2020

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου