Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου Ελληνικής Κοινότητας Λουξεμβούργου

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΛ λήγει στις 19 Ιουνίου 2018 και, σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 7 του καταστατικού, προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη των µελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας Λουξεμβούργου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018 και ώρα 19:00, στην αίθουσα πάνω από την παλιά εκκλησία (3 rue de Pulvermühl, L-2356 Luxembourg).


Στην συνέλευση τα τακτικά µέλη µπορούν να εκπροσωπηθούν µε εξουσιοδότηση (µέχρι 3 εξουσιοδοτήσεις ανά εξουσιοδοτούμενο µέλος).

Αιτήσεις υποψηφιότητας για τη συμμετοχή στις εκλογές των µελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στην Γραµµατέα της Κοινότητας, Πένυ Κατσόρχη, έως την ηµέρα της εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης (13 Ιουνίου 2018) και ανακοινώνονται σ’ αυτήν. Σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας, η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας Λουξεμβούργου μετατίθεται την Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018 και ώρα 19:00, στην αίθουσα πάνω από την παλιά εκκλησία (3 rue de Pulvermühl, L-2356 Luxembourg).


Αίτηση υποψηφιότητας: Link
Εξουσιοδότηση: Link

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου