Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2018

Ελληνική Πρεσβεία και Προξενείο στην ΑλγερίαΠρεσβεία Αλγερίου

Δ/νση: 60, blv Colonel Bougara, 16030 El Biar, Alger
Τηλ.: (0021321) 921228 923491 928476
Fax: (0021321) 923490
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: (0021321) 921228
Ε-mail: gremb.alg@mfa.gr
Web-Site: www.mfa.gr/algiers
∆ιαφ. Ώρας: Θ: -2h, Χ: -1h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): Θ: 10.30-18.00, Χ: 09.30-17.00

Πρέσβυς: Νίκη Αικατερίνη Κουτράκου - ΠΥΑ'

Προξενικό Γραφείο Αλγερίου

Δ/νση: 60, blv Colonel Bougara, 16030 El Biar, Alger
Τηλ.: (0021321) 923642
Fax: (0021321) 923490

Διευθύνων: Ιωάννης Μαστοράκης - ΓΠΓ

Γραφείο ΟΕΥ Αλγερίου

Δ/νση: 60, Boulevard Colonel Bougara, 16030, El Biar, Alger, Algerie
Τηλ.: (0021321) 929669
Fax: (0021321) 929669
E-mail: ecocom-alger@mfa.gr
Website: http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/office/812

Διευθύνων: Ιωάννης Κατσάρας - Σ.ΟΕΥ Α'

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου