Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

Μήνυση εναντίον της Ελληνορθόδοξης Μητρόπολης ΤορόντοΤο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας

Τορόντο με απογοήτευση δηλώνει πως αναγκάστηκε να προχωρήσει σε μήνυση εναντίον της

Ελληνορθόδοξης Μητρόπολης Τορόντο (Καναδά), του Μητροπολίτου, καθώς και τεσσάρων

ιερέων, τριών ενηλίκων μελών της οικογένειας του ιερέα της Ελληνορθοδόξου εκκλησίας του

Αγίου Ιωάννη και μιας συγκεκριμένης ομάδας ατόμων οι οποίες ήταν υπεύθυνες για την

Φιλόπτωχο του Αγίου Ιωάννη υπό την δικαιοδοσία της Ελληνοορθόδοξης Μητροπόλεως Τορόντο

(Καναδά).

Η Αγωγή εκδόθηκε στις 18 Οκτωβρίου, 2017 (Δικαστικό Αρχείο Τορόντο, Δικαστικός φάκελλος

Νο. CV-17-584750) και τώρα επιδίδεται στους ονομασθέντες υποδίκους. Καμία από τις πολλές

σοβαρές κατηγορίες που περιλαμβάνονται στην αγωγή δεν έχουν ακόμη αποδειχθεί στο

δικαστήριο.

Για τρία περίπου χρόνια η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο έκανε προσπάθειες για να καθιερώσει την

οικονομική λογοδοσία και διαφάνεια για τις δωρεές που γίνονται στις τέσσερις εκκλησίες του

Τορόντο υπό την διεύθυνσή της όμως με ελάχιστη επιτυχία. Ως αποτέλεσμα αυτού η Ελληνική

Κοινότητα Τορόντο πιστεύει πως τα ποσά των δωρεών έχουν υπεξαιρεθεί.

Αυτή η όντως πολύπλοκη κατάσταση συνεχίζεται και σήμερα χωρίς να έχει βρεθεί συμβιβαστική

λύση, κάτι που έχει οδηγήσει στην παρούσα αγωγή. Η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο επιδιώκει

απλά να τηρήσει τις καθιερωμένες αρχές της διαφάνειας, λογοδοσίας, υπευθυνότητας και

διακυβέρνησης και να εξασφαλίσει την συμμόρφωση με τον νόμο περί Φιλανθρωπικών Δράσεων,

τους κανονισμούς της Εφορίας Καναδά και άλλους νόμους και κανονισμούς του Καναδά.

Αυτή είναι μια δίκαιη και λογική επιδίωξη.

Η Ελληνική Κοινότητα ελπίζει πως αυτή η αγωγή θα φθάσει σε συμβιβαστική λύση γρήγορα.

Η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο

Η Ελληνική κοινότητα Τορόντο ιδρύθηκε το 1909, έγινε εταιρεία το 1965 και είναι καταγεγραμένη

ως μη κεδροσκοπικός φιλανθρωπικός οργανισμός. Υπηρετεί περισσότερους από 150,000 καναδούς

ελληνικής καταγωγής στην ευρύτερη περιοχή του Τορόντο, έχει στην ιδιοκτησία της και λειτουργεί

τέσσερις εκκλησίες, πολιτιστικό τμήμα που παρέχει κονωνικές υπηρεσίες για όσους έχουν ανάγκη,

έχει συμπληρωματικά σχολεία ελληνικής γλώσσας, διοργανώνει θεατρικές και χορευτικές

παραγωγές, παρελάσεις καθώς και ετήσιο φεστιβάλ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου