Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017

Ζητείται Φύλακας -Θυρωρός από την Ελληνική Πρεσβεία στην Οττάβα

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στην Οττάβα προκηρύσσει μία θέση Φύλακα – Θυρωρού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διετούς διάρκειας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το εξηκοστό, να έχουν άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας και να διαμένουν νόμιμα στον Καναδά (καναδοί υπήκοοι ή κάτοχοι άδειας παραμονής).

Οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν αίτηση καθώς και βιογραφικό σημείωμα, το αργότερο μέχρι 16.11.2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση gremb.otv@mfa.gr ή στο φαξ 613-238 5676 .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου