Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

Σημαντική ανακοίνωση για όσους ενοικιάζουν ακίνητα τύπου airbnb
Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής σύμφωνα με την οποία όλοι όσοι ενοικιάζουν ακίνητα τύπου (airbnb), θα υποχρεούνται να καταχωρούν στοιχεία.Η ως άνω ρύθμιση προβλέπεται στο άρθρο 111 του Ν.4446/2016 (Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής) το οποίο θα τηρείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ένταξη στο Μητρώο,τη σχετική φορολογία και ενδεχόμενα πρόστιμα επικοινωνήστε με το Δικηγορικό μας Γραφείο.

http://www.law4all.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου