Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

Ιδρύθηκε το Γερμανο-Ελληνικό Ίδρυμα ΝεολαίαςΗ Ομοσπονδιακός Υπουργός Νεολαίας Dr. Katarina Barley και ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης και Νεολαία Παυσανίας Παπαγεωργίου συμφώνησαν τη δημιουργία Γερμανο-Ελληνικού Ιδρύματος Νεολαίας. Το Ιδρυμα έχει σαν στόχο να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της γερμανο-ελληνικής φιλίας και στην εμψύχωση των νέων για την ευρωπαϊκή ιδέα.

Η Ομοσπονδιακός Υπουργός Νεολαίας Dr. Katarina Barley και ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας, Παυσανίας Παπαγεωργίου, υπέγραψαν συμφωνία μεταξύ των δύο υπουργείων στο Βερολίνο στις 26 Ιουλίου, 2017. Η συμφωνία καθορίζει τις περαιτέρω ενέργειες για τη δημιουργία και έναρξη εργασιών του Ιδρύματος το 2019.

«Πολλά είναι αυτά που ενώνουν Γερμανία και Ελλάδα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που σήμερα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για την εμβάθυνση μίας πολιτικής συνεργασιών για την νεολαία μας. Εύχομαι το ίδρυμα αυτό να τύχει της ίδιας σημασίας όπως το Γερμανο-Πολωνικό και το Γερμανο-Γαλλικό Ίδρυμα Νεολαίας. Όποιος γνωρίζει άλλες χώρες και άλλους ανθρώπους, επεκτείνει τους ορίζοντές του. Όποιος παίρνει μέρος σε μια ανταλλαγή, αποκτά μια νέα εικόνα για τον κόσμο. Το σημαντικότερο απ όλα είναι να ενθουσιάσουμε τους νέους ανθρώπους για την ευρωπαϊκή ιδέα και την προώθησή της. Το Γερμανο-Ελληνικό Ίδρυμα Νεολαίας θα συμβάλει στην ενίσχυση της φιλίας μεταξύ των δύο χωρών μας», δήλωσε η Ομοσπονδιακή Υπουργός Νεολαίας.

Γερμανο-Ελληνική Ανταλλαγή Νέων
Η Ομοσπονδιακή Βουλή της Γερμανίας ενισχύει οικονομικά την γερμανο-ελληνική ανταλλαγή νέων από το 2016. Περισσότερες από 200 γερμανο-ελληνικές εξωσχολικές συναντήσεις νέων έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο ενός ειδικού προγράμματος. Η δημιουργία ενός Ελληνο-Γερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας είναι μία σημαντική πολιτική πρωτοβουλία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Γερμανίας που έχει καταγραφεί στα ευρωπαϊκά πολιτικά σχέδια της συμφωνίας του κυβερνητικού συνασπισμού.
Παράλληλα με τη δημιουργία επίσημων δομών, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Νεότητας προωθεί και στηρίζει τις ανταλλαγές νέων με την Ελλάδα μέσω διαφόρων προγραμμάτων και δραστηριοτήτων και με πόρους που προβλέπονται για το παραπάνω Ίδρυμα.O εκπρόσωπος του Γερμανο-Ελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου και Περιφερειακός Πρόεδρος του DHW στο Βερολίνο-Βραδεμβούργο δικηγόρος Ιωάννης Λάζος μαζί με την Ομοσπονδιακό Υπουργό Νεολαίας Dr. Katarina Barley

DHW και ίδρυμα νεολαίας
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η πρώτη προσπάθεια γερμανο-ελληνικής ανταλλαγής νέων μεταξύ Κολωνίας και Κεφαλονιάς για σπουδαστές ηλικίας 17-27 ετών και τους δασκάλους τους. Το πρόγραμμα με την επωνυμία «Beruf.Kennen.Lernen» πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του θέματος «επαγγελματική εκπαίδευση» του Γερμανο-Ελληνικού Προγράμματος Ανταλλαγών υπό την αιγίδα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικογενειακών Υποθέσεων, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεότητας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, το φθινόπωρο του 2015 στην Κεφαλονιά και στις αρχές του 2016 στην Κολωνία. Στη διοργάνωση αυτού του πρώτου εγχειρήματος γερμανο-ελληνικής συνάντησης νέων συνεργάσθηκαν από γερμανικής πλευράς ο Γέρμανο-Ελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος DHW και το Γραφείο Παιδιών, Νεολαίας και Οικογένειας του Δήμου της Κολωνίας και από ελληνικής πλευράς το lernort.aloniwerk στην Κεφαλονιά. Ο DHW δείχνει έτσι την υποστήριξή του στο σημαντικό αυτό έργο που ονομάζεται «Γερμανο-Ελληνικό Ίδρυμα Νεολαίας» και τη σημασία που του αποδίδει για τη βελτίωση και ενίσχυση της γερμανο-ελληνικής φιλίας και συνεργασίας στο κοινό ευρωπαϊκό μας σπίτι.

http://www.elliniki-gnomi.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου