Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Κονδύλια στην Κύπρο για την καλύτερη δυνατή προσβασιμότητα των αναπήρωνΤο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) έχει δεσμεύσει το 20,9% των κονδυλίων του για την Κύπρο με στόχο τη βελτίωση των θεμάτων ένταξης μειονεκτουσών ομάδων με βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων αυτών , την ενίσχυση της ισότητας των ευκαιριών, την εξασφάλιση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και της κοινωνικής τους ένταξης μέσω ενός συστήματος αξιολόγησης της αναπηρίας.

Σημειώνει παράλληλα το ΕΚΤ την πρόσφατη αξιολόγηση της επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την εφαρμογή της σύμβασης του ΟΗΕ για θέματα αναπηριών και προσβασιμότητας στην Κύπρο μέσω της οποίας προτάσσεται μια σειρά συστάσεων προς τις εθνικές αρχές.

Αυτό προκύπτει από απάντηση της Κομισιόν σε ερώτηση που έθεσε ο Ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης (ΔΗΚΟ – Σ&Δ) για το ζήτημα της μειωμένης προσβασιμότητας και συμμετοχής ατόμων με αναπηρία σε αρχαιολογικούς χώρους και πολιτιστικά μνημεία.

Στην απάντησή της προς τον Ευρωβουλευτή, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του γραφείου του, η Επιτροπή σημειώνει ότι η προσβασιμότητα αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή κάθε ατόμου στην κοινωνία και την οικονομία και μία από τις αρχές στο επίκεντρο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΣΗΕΔΑΑ), μέρη της οποίας είναι τόσο η Κύπρος όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιπλέον, η Επιτροπή επισημαίνει, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, ότι η προσβασιμότητα αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 2010-2020 που καθορίζει δράσεις για την εφαρμογή της ΣΗΕΔΑΑ στο επίπεδο της ΕΕ.

Ειδικά για την προσβασιμότητα σε πολιτιστικά μνημεία, η Επιτροπή προωθεί την προσβασιμότητα των κτιρίων και των πολιτιστικών χώρων μέσω του Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης καθώς και με την πρωτοβουλία «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης». Επίσης, αναφέρει η Κομισιόν στην απάντησή της προς τον Ευρωβουλευτή Μαυρίδη, τα κονδύλια της ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βελτιωθεί η προσβασιμότητα των πολιτιστικών χώρων.

Η Κομισιόν σημειώνει ότι στο πλαίσιο αυτό «το 20,9% των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την Κύπρο έχει δεσμευτεί για τη βελτίωση της ένταξης μειονεκτουσών ομάδων, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία, με την ενίσχυση της ισότητας των ευκαιριών, με την εξασφάλιση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και της κοινωνικής τους ένταξης μέσω ενός συστήματος αξιολόγησης της αναπηρίας».

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι παρά το ότι η ΕΕ στηρίζει και συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών, ο εν λόγω τομέας παραμένει βασικά εντός της αρμοδιότητας των κρατών μελών. Στο πνεύμα αυτό, προστίθεται, η πρόσφατη αξιολόγηση της επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την εφαρμογή της προαναφερθείσας σύμβασης του ΟΗΕ στην Κύπρο προτάσσει μια σειρά συστάσεων προς τις εθνικές αρχές που αποσκοπούν στην ενίσχυση των προσπαθειών τους για τη βελτίωση της προσβασιμότητας.

(με πληροφορίες 24h/ΚΥΠΕ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου