Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΧΑΓΗΠροκηρύσσεται μία (1) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη (επιτόπιο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου) στο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Χάγης.

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να έχουν τα κατωτέρω αναφερόμενα προσόντα:

Α) Να είναι Έλληνες ή Ολλανδοί υπήκοοι και να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ολλανδίας.
Β) Να εμπίπτουν στα εξής όρια ηλικίας: κατώτατο το 21ο και ανώτατο το 60ο. Οι Έλληνες υπήκοοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν μόνιμα απαλλαγεί από αυτές.
Γ) Να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος, κατά προτίμηση Οικονομικής Σχολής. Επαγγελματική εμπειρία συναφής με το αντικείμενο που περιγράφεται στη σύμβαση πρόσληψης, θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.
Δ) Να γνωρίζουν άριστα την ολλανδική και την αγγλική γλώσσα. Γνώση της ελληνικής συνιστά πρόσθετο προσόν.
Ε) Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση μαζί με το βιογραφικό τους ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Πρεσβεία της Ελλάδος, Amaliastraat 1 2514 JC Den Haag ή ηλεκτρονικά gremb.hag@mfa.gr μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2017. Για πληροφορίες: 070-3561199, κ. Δ. Κουτσής.

Θα ακολουθήσει αξιολόγηση των αιτήσεων και στη συνέχεια οι προκρινόμενοι/ες θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Η όλη διαδικασία επιλογής αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι 31 Ιανουαρίου 2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου