Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

Στην Κύπρο προσλαμβάνουν «ΕΠΟΠ» με μισθό 1127 ευρώ

Η Κυπριακή κυβέρνηση ξεκινάει από την Παρασκευή την διαδικασία πρόσληψης 3000 ΣΥΟΠ (Συμβασιούχων Οπλιτών) με διττό στόχο.
Από τη μία να μειώσει τη στρατιωτική θητεία από τους 24 στους 14 μήνες και από την άλλη να δώσει προσωρινή διέξοδο στους άνεργους νέους προσφέροντας χρόνο και προοπτικές για αναζήτηση
εργασίας στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα μέσα από την απόκτηση επιπρόσθετων προσόντων στις τάξεις του Στρατού.
Οι 3000 θέσεις είναι διαθέσιμες μόνο για Κύπριος πολίτες, αλλά αν δεν καλυφθεί ο αριθμός θα υπάρξει η δυνατότητα πρόσληψης και Ελλήνων υπηκόων.
Όπως αποκαλύπτει σήμερα η Κυπριακή εφημερίδα «Πολίτης», το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε στη τελευταία του συνεδρία τις προϋποθέσεις πρόσληψης και η διαδικασία μπαίνει στη τελική ευθεία.
Καλό πακέτο
Αν λάβει κάποιος υπόψη του ότι οι 3000 ΣΥΟΠ θα είναι νέοι και στη πλειοψηφία τους άνεργοι σήμερα, η υπηρεσία τους με αμοιβή στην ΕΦ (Εθνική Φρουρά) είναι μια καλή προσωρινή επιλογή, με δυνατότητα ενίσχυσης των προσόντων τους, αλλά και κέρδους χρόνου για αναζήτηση μόνιμης εργασίας σε άλλον τομέα.
Παράλληλα αποτελεί αντικίνητρο για μετανάστευση άνεργων νέων στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόσκλησης που πρόκειται να δημοσιευθεί από το υπουργείο άμυνας οι ΣΥΟΠ θα λαμβάνουν μηνιαίως 1127 ευρώ συν 13ο μισθό τον Δεκέμβριο κάθε έτους.
Η σύμβαση που θα υπογράψουν όσοι επιλεγούν θα έχει αρχικώς διάρκεια ενός χρόνου και στη συνέχεια θα μπορεί να ανανεωθεί τρεις φορές για τρία χρόνια κάθε φορά, ώστε η συνολική υπηρεσία να ολοκληρώνεται στα 10 χρόνια.
Οι ΣΥΟΠ με την αποχώρηση τους από την ΕΦ θα μπορούν να πάρουν φιλοδώρημα με προϋπόθεση να έχουν συμπληρώσει 3 ½ χρόνια υπηρεσίας.
Το φιλοδώρημα υπολογίζεται με βάση συντελεστή ενός δωδέκατου (1/12) του μέσου όρου των συνολικών μηνιαίων απολαβών του ΣΥΟΠ πολλαπλασιαζόμενο επί τους μήνες υπηρεσίας και αναπροσαρμόζεται με βάση την αξία της εκάστοτε ισχύουσας ασφαλιστικής μονάδας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ).
Ωράριο και άδειες
Οι ΣΥΟΠ θα εργάζονται όπως και τα υπόλοιπα μόνιμα στελέχη της ΕΦ από τις 7:00 το πρωί ως τις 14:00 το απόγευμα σε πενθήμερη εβδομάδα εργασίας. Βεβαίως θα εκτελούν και υπηρεσίες όπως οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, κάποιες μέρες της εβδομάδας αναλόγως των διαταγών του Αρχηγού ΓΕΕΦ (Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς).
Ετησίως θα δικαιούνται 20 εργάσιμες μέρες άδεια (στη βάση πενθήμερης εβδομάδας εργασίας).
Πέραν της κανονικής άδειας αναπαύσεως θα δικαιούνται 28 μέρες άδεια ασθενείας τον χρόνο, η οποία θα μπορεί να παραταθεί για ακόμα 14 μέρες, με πλήρεις απολαβές, εάν υπάρχει γνωμάτευση κυβερνητικού Ιατροσυμβουλίου. Οι ΣΥΟΠ για όσο χρόνο υπηρετούν στην ΕΦ θα δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε κυβερνητικά νοσοκομεία και γιατρούς, τόσο για τους ίδιους όσο και για τις συζύγους και τα παιδιά τους.
Στολές και διακίνηση
Η εξασφάλιση στολών και εφοδίων αποτελεί σημαντικό κόστος για τους στρατιωτικούς. Στην περίπτωση των ΣΥΟΠ, όλες οι στολές θα παρέχονται δωρεάν μαζί με τα άλλα απαιτούμενα εφόδια για την υπηρεσία τους στην ΕΦ. Θα μπορούν επίσης να διακινούνται δωρεάν από και προς τα στρατόπεδα που θα υπηρετούν με τα λεωφορεία που διατίθενται για την διακίνηση στρατιωτικών ενώ θα μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν δωρεάν τις υπεραστικές και αστικές συγκοινωνίες.
Σπουδές και ασφάλεια
Με δεδομένο ότι οι 3000 ΣΥΟΠ είναι νέοι που αναζητούν εργασία, ο χρόνος υπηρεσίας τους στην ΕΦ, θα μπορεί να αξιοποιηθεί για ενίσχυση των προσόντων τους. Μπορούν να ενταχθούν σε:
· Σχέδιο σπουδών με μειωμένα δίδακτρα μέχρι και 50% σε ιδιωτικά πανεπιστήμια και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Κύπρο με τα οποία συνεργάζεται το υπ. Άμυνας. Η φοίτηση πρέπει να είναι απογευματινή ή βραδινή.
· Σχέδιο υποτροφιών για απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού, κατόπιν διαγωνισμών, σε εξειδικευμένες υπηρεσίες/ θέσεις. Δηλαδή για θέσεις που η ΕΦ έχει ανάγκες εξειδικευμένου προσωπικού μπορούν να επιλεγούν ΣΥΟΠ που θα σπουδάσουν σε συγκεκριμένο αντικείμενο για να προσφέρουν υπηρεσίες.
· Σχέδιο επαγγελματικής κατάρτισης, με τη δυνατότητα απόκτησης διπλωμάτων και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων μέσα από προγράμματα που συνδυάζουν την πρακτική εξάσκηση σε συγκεκριμένους κλάδους, με ταχύρρυθμη θεωρητική κατάρτιση.
· Μοριοδότηση για μελλοντικές προσλήψεις στο στρατό και στην αστυνομία.
· Πακέτα Ασφαλιστικής Κάλυψης
· Πακέτο προνομίων εκγύμνασης και άθλησης σε συνεργασία με τον ΚΟΑ (Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού).
Ποιοι προσλαμβάνονται
Αιτήσεις για πρόσληψη μπορούν να καταθέσουν Κύπριοι πολίτες (αν δεν καλυφθούν οι θέσεις θα υπάρξει προκήρυξη και για Έλληνες υπηκόους) που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και είχαν κριθεί I1 και Ι2 και η ηλικία τους δεν ξεπερνά τα 32 χρόνια μέχρι τις 18 Ιουνίου. Επιβάλλεται να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και να είναι απόφοιτοι Λυκείου ή αντίστοιχου εξατάξιου σχολείου μέσης εκπαίδευσης αναγνωρισμένου από το υπ. Παιδείας.
Πρέπει επίσης να έχουν Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) 18 ως 30. (ΔΜΣ= Βάρος/ ύψος2 ). Για παράδειγμα αν κάποιος έχει ύψος 1.80 μέτρα και βάρος 90 κιλά, ο ΔΜΣ είναι 90/(1.80)2 =27.8, και άρα εντός των ορίων. Θα πρέπει να σημειωθεί πως όλοι οι υποψήφιοι θα περάσουν από υγειονομική επιτροπή για να πιστοποιηθεί η σωματική τους ικανότητα.
Τι θα κάνουν;
Όσοι προσληφθούν μετά από τρεις βδομάδες εκπαίδευσης θα παίρνουν τον βαθμό του δεκανέα, ενώ θα μπορούν να προαχθούν στον βαθμό του Λοχία όταν αυτό κριθεί αναγκαίο και με βάση τους κανονισμούς. Θα ρέπει να σημειωθεί ότι η οποιαδήποτε προαγωγή δεν αλλάζει τα μισθολογικά δεδομένα.
Οι ΣΥΟΠ θα εκτελούν κατά βάση καθήκοντα χειριστών οπλικών συστημάτων και άλλων μέσων και μηχανημάτων και άλλα καθήκοντα στρατιωτικής φύσεως και καθήκοντα που εκτελούν οι κληρωτοί. Επίσης θα εκτελούν υπηρεσίες διανυκτέρευσης όπως άλλα μόνιμα στελέχη της ΕΦ.
Protothema.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου