Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Τορόντο: Σας ενδιαφέρει η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας;
Οι δάσκαλοί μας είναι μια ποικιλόμορφη και έξυπνη ομάδα εκπαιδευτικών, οι οποίοι

μοιράζονται το ίδιο πάθος για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Όλοι στο Τμήμα Παιδείας

της ΕΚΤ, πιστεύουμε στην αποστολή μας, η οποία είναι να εμπνεύσουμε τα ελληνόπουλα

της παροικίας μας να γίνουν ενεργοί Ελληνοκαναδοί πολίτες. Για τους παραπάνω λόγους,

αναζητούμε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να στηρίξουν ενεργά την εκμάθηση

και την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού.


Η απασχόληση σε ένα από τα σχολεία μας δεν είναι απλά μία δουλειά. Αποτελεί

λειτούργημα για εκείνους που επιδιώκουν την πρόκληση και την αίσθηση ότι ανήκουν

σε μια κοινότητα ανθρώπων με κοινά έθιμα, παραδόσεις και αξίες. Λόγω του γεγονότος

ότι οι μαθητές μας μαθαίνουν Ελληνικά με τη βοήθεια του προγράμματος Παιδεία, το

διδακτικό μας προσωπικό καλείται να εφαρμόσει το εφαρμόσει στις σχολικές μας

αίθουσες. Σε αντάλλαγμα, η Ελληνική Κοινότητα του Τορόντο προσπαθεί να παρέχει

ανταγωνιστικούς μισθούς και πολλές ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη. Όλα τα

εκπαιδευτικά μέλη της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, ενθαρρύνονται να συμμετέχουν

στις καθημερινές δραστηριότητες των σχολείων μας και σε ορισμένες από τις πολλές

πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνουμε.

Η Ελληνική Κοινότητα του Τορόντο επιδιώκει να προσελκύσει και να υποστηρίξει

ταλαντούχους εκπαιδευτικούς και δέχεται αιτήσεις για τις διάφορες θέσεις που

δημοσιεύονται σε ολόκληρη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Επιπλέον, ενθαρρύνουμε

τους ενδιαφερόμενους να κάνουν αιτήσεις ακόμη και αν δεν υπάρχει κάποια προκήρυξη

για συγκεκριμένες θέση εργασίας. Δεχόμαστε αιτήσεις και από ενδιαφερόμενους, οι

οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει κάποιο παιδαγωγικό πρόγραμμα σπουδών. Ωστόσο, όλοι

οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν δικαιολογητικά, τα οποία πιστοποιούν την επάρκειά

τους στην ελληνική γλώσσα.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να γίνει αυτό:

1. Οι υποψήφιοι μπορούν να αποδείξουν την επάρκειά τους, με οποιοδήποτε τίτλο

σπουδών από τριτοβάθμια σχολή της Ελλάδας ή της Κύπρου και εφόσον έχουν φοιτήσει

σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία η γλώσσα

διδασκαλίας είναι η Ελληνική.

2. Οι υποψήφιοι μπορούν να αποδείξουν την επάρκειά τους, με πιστοποιητικό επιπέδου

Γ1 από τις εξετάσεις της Ελληνομάθειας.
Με τιμή,

Διεύθυνση Παιδείας της ΕΚΤ
Ελληνική Κοινότητα Τορόντο

Διεύθυνση Παιδείας

30 Thorncliffe Park Drive

Toronto, Ontario M4H 1H8

Tel: (416) 425-2485

Email: education@greekcommunity.org

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου