Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016

Οι ιεροί ναοί σε Ohio,Pennsylvania, West Virginia

ΕΝΟΡΙΑΙ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΙΤΤΣΒΟΥΡΓΟΥ

Ohio

1. Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Akron, (44304). Ταχ. διεύθυνσις: 129 South Union Street, τηλ. (330) 434-0000. Fax: (330) 434-9441. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Οἰκον. Γεράσιμος Χώλ (Hall). Ἐφημέριος: Αἰδ. Πρεσβύτερος Ἀνδρέας Lentz.
2. Ἱερός Ναός Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ Campbell, (44405). Ταχ. διεύθυνσις: 401 Twelfth Street. Τηλ. (330) 755-3596. Fax: (330) 755-6114. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Οἰκονόμος Σταῦ¬ρος Ντίνας (Denas).

3. Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος Canton, (44709). Ταχ. διεύθυνσις: 4705 Fairhaven Avenue, N.W., τηλ. (330) 494-8770. Fax: (330) 305-9133. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτοπρ. Δανιήλ Rogich. Διάκονος: Ἱερολ. Μιχαήλ El-Bardawil.
4. Ἱερός Ναός Ἁγίου Χαραλάμπους Church Canton, (44709). Ταχ. διεύθυνσις: 251 25th Street, N.W., τηλ. (330) 454-7278. Fax: (330) 454-0099. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Οἰκονόμος κ. Νικόλαος Γάμβας. Διάκονος: Ἱερολ. Κυριάκος Σιέπης.
5. Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Cleveland, (44113). Ταχ. διεύθυνσις: 2187 West 14th Street, τηλ. (216) 861-0116. Fax: (216) 861-3944. Ἱερατ. Προϊστάμενος:  Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Διαμαντάκης.
6. Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κροστάνδης Cleveland, (44144). Ταχ. διεύθυνσις: 4119 Ridge Road, τηλ. (216) 749-3066. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρεσβ. Ἀνατόλιος Sigien.
7. Ἱερός Καθεδρικός Ναός Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Cleveland Heights, (44118). Ταχ. διεύθυνσις: 3352 Mayfield Road, τηλ. (216) 932-3300. Fax: (216) 932-0825. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτοπρ. Στέφανος Μαστρόκαλλος.
8. Ἱερός Καθεδρικός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Columbus, (43215). Ταχ. διεύθυνσις: 555 North High Street, τηλ. (614) 224-9020. Fax: (614) 224-5032. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Πρεσβύτερος Δημήτριος Γαρδίκης. Ἐφημέριοι: Αἰδ. Πρεσβ. Ἰωάννης Σταυρόπουλος καί Αἰδ. Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Κοκκάνης.
9. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Lorain, (44053). Ταχ. διεύθυνσις: 2000 Tower Boulevard, τηλ. (216) 960-2992. Fax: (440) 960-2096. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Οἰκον. Μιχαήλ Γκούλγας.
10. Ἱερός Ναός Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Mansfield, (44903). Ταχ. διεύθυνσις: 265 West 3rd Street, τηλ. (419) 526-0129. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρεσβ. Μιχαήλ Ellis.
11. Ἱερός Ναός Ζωοδόχου Πηγῆς Martins Ferry, (43935). Ταχ. διεύθυνσις: 314-316 North Fifth Street, τηλ. (614) 633-3707. Ἱερατ. Προϊστάμενος: ...
12. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Massillon, (44648). Ταχ. διεύθυνσις: P.O. Box 438,  τηλ. (330) 832-3659. Fax: (330) 832-4239. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Πρεσβ. Εὐγένιος Rosu. Διάκονος: Ἱερολ. Ὀρέστης Βαρώνης.
13. Ἱερός Ναός Ἁγίου Παύλου North Royalton, (44133). Ταχ. διεύθυνσις: 4548 Wallings Road, τηλ. (440) 237-8998. Fax: (440) 237-4386. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Οἰκον.. Κωνσταντῖνος Κιάρης. Ἐφημέριος: Αἰδ. Πρεσβ. Μιχαήλ Γαβρῖλος.
14. Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου Rocky River, (44116). Ταχ. διεύθυνσις: 22909 Center Ridge Road, τηλ. (440) 331-2246. Fax: (440) 331-8407. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβ. κ. Δημήτριος Δούκας.
15. Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος Steubenville, (43952). Ταχ. διεύθυνσις: 300 South 4th Street Box 788, τηλ. (740)282-9835. Fax: (740) 282-2091. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρεσβ. Νικόλαος Χαλκιᾶς.
16. Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου Warren, (44481). Ταχ. διεύθυνσις: 429 High Street, Ν.Ε., Ρ.Ο. Box 4214, τηλ. (330) 394-9021. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Οἰκονόμος Κωνσταντῖνος Βαλαντάσης.
17. Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου Youngstown, (44512). Ταχ. διεύθυνσις: 4955 Glen¬wood Avenue, τηλ. (330) 788-5257. Fax: (330) 788-4802. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρεσβ. Θωμᾶς Κων¬σταντινίδης.
18. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Youngstown, (44503). Ταχ. διεύθυνσις: 220 North Walnut Street, τηλ. (330) 743-5493. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Πρεσβ. Ἰωάννης Βεργίνης.

Pennsylvania

19. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Aliquippa, (15001). Ταχ. διεύθυνσις: 2111 Davidson Street, τηλ. (724) 375-5341. Fax: (724) 378-3162. Ἱερατ. Προϊστάμενος:: Αἰδ. Πρωτοπρεσβύτερος Στυλιανός Μουκσούρης.
20. Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος Altoona, (16601). Ταχ. διεύθυνσις: 1433 Thirteenth Avenue, τηλ. (814) 943-0091. Ἱερατ. Προϊστάμενος•...
21. Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος Ambridge, (15003). Ταχ. διεύθυνσις: 2930 Beaver Road, τηλ. (724) 266-5336. Fax: (724) 266-0703. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδεσ. Πρεσβ. κ. Ἐμμανουήλ Λίλλιος.
22. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Bethlehem, (18018). Ταχ. διεύθυνσις: 1607 W. Union Blvd, τηλ. (610) 867-1327. Fax: (610) 867-6487. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Οἰκον. Νικόλαος Παληούρας. Ἐφημέριος: Αἰδ. Πρεσβ. Ἀλέξανδρος Πετρίδης.
23. Ἱερός Καθεδρικός Ναός Ἁγίας Τριάδος Camp Hill, (17011). Ταχ. διεύθυνσις: 1000 Yverdon Drive, τηλ. (717) 763-7441. Fax: (717) 763-7458. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Πετρογιώργης. Ἐφημέριος: Πρεσβ. Μᾶρκος Lichtenstein.
24. Ἱερός Ναός Ἁγίων Πάντων Canonsburg, PA (15317). Ταχ. διεύθυνσις: 601 West McMurray Road, τηλ. (724) 745-5205. Fax: (724) 746-0999. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτοπρ. Γεώργιος Λιβανός.
25. Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀντωνίου Clairton, (15025). Ταχ. διεύθυνσις: 424 Miller Road, Box 31, τηλ. (412) 233-4004.
26. Ἱερός Ναός Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου East Pittsburgh, (15112). Ταχ. διεύθυνσις: 1672 Electric Avenue, Box J. Τηλ. (412) 824-9188. Fax: (412) 824-9740. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Πρεσβ. Παντελεήμων Μαΐλλης.
27. Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Easton, (18042). Ταχ. διεύθυνσις: 20th and Hay Terrace, τηλ. (610) 253-8147. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Παπαδόπουλος.
28. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Church Erie, (16505). Ταχ. διεύθυνσις: 4376 WestLake Road, τηλ. (814) 838-8808. Fax: (814) 833-7439. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτοπρ. Θεοφάνης Νακόπουλος.
29. Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Farrell, (16121). Ταχ. διεύθυνσις: 1007 Washington Street, τηλ. (724) 342-2070. Ἱερατ. Προϊστάμενος: ...
30. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Johnstown, (15901). Ταχ. διεύθυνσις: 435 Somerset Street, τηλ. (814) 535-5056.
31. Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Lancaster, (17603). Ταχ. διεύθυνσις: 64 Hershey Avenue, τηλ. (717) 394-1735. Fax: (717) 394-0991. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Οἰκον. Ἀλέξανδρος Γουσέτης. Ἐφημέριοι: Πρωτοπρ. Ἀλέξανδρος Βρυωνάκης καί Αἰδ. Πρεσβ. Ἕκτωρ Φιρογλάνης.
32. Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου McKeesport, (15131).Ταχ. διεύθυνσις: 1128 Summit Street, τηλ. (412) 673-1224. Ἱερατ. Προϊστάμενος• ...
33. Ἱερός Ναός Ἁγίου Σπυρίδωνος Monessen, (15062). Ταχ. διεύθυνσις: Reeves Avenue Box 327, τηλ. (724) 684-5411. Fax: (724) 684-3889. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρεσβ. Ἰωσήφ DiStefano.
34. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου New Castle, (16105). Ταχ. διεύθυνσις: 315 West Engle¬wood Avenue, τηλ. (724) 654-8521. Ἱερατ. Προϊστάμενος: ...
35. Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου New Kensington, (15068). Ταχ. διεύθυνσις: 805 Walnut Street, PO Box 526, τηλ. (724) 339-2003. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Ἀρχιμ. Στέφανος Μαζάρης.
36. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Oakmont, PA (15139). Ταχ. διεύθυνσις: 12 Washington Avenue, τηλ. (412) 828-2888. Fax: (412) 828-7451. Ἱερατ. Προϊστάμενος:  Ἀρχιμ. Πολύκαρπος Ραμέας.
37. Ἱερός Ναός Τιμίου Σταυροῦ Church Pittsburgh, (15228). Ταχ. διεύθυνσις: 123 Gilkeson Road, τηλ. (412) 833-3355. Fax: (412) 833-3357. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Οἰκον. Μιχαήλ Καλῶρ (Kallaur). Διάκονος• Ἱερολ. Φώτιος Δικόπουλος.
38. Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος Pittsburgh, (15212). Ταχ. διεύθυνσις: 302 West North Avenue, τηλ. (412) 321-9282. Fax: (412) 321-7272. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Οἰκον. Ἰωάννης Τουλούμης.
39. Ἱερός Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Νικολάου Pittsburgh, (15213). Ταχ. διεύθυνσις: 419 S. Dithridge Street, τηλ. (412) 682-3866. Fax: (412) 683-4960. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Οἰκον. Χριστόφορος Μπένδερ (Bender). Διάκονος• Ἱερολ. Χαράλαμπος Λύκος.
40. Ἱερός Ναός Ἁγίου Ματθαίου Reading, (19601). Ταχ. διεύθυνσις: North Fifth and Elm Street, τηλ. (610) 372-1031. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρεσβ. Δημήτριος Νικολουδάκης.
41. Ἱερός Ναός Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Reading, (19611). Ταχ. διεύθυνσις: 1001 Wyomissing Blvd. τηλ. (610) 374-7511. Fax: (610) 374-5890. Ἱερατ. Προϊστάμενος:  Οἰκον. Θωμᾶς Παππαλᾶς. 
42. Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Scranton, (18509). Ταχ. διεύθυνσις: 505 North Washington Avenue, τηλ. (570) 342-0566. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Ἐλευθεράκης.
43. Ἱερός Ναός Τιμίου Σταυροῦ Stroudsburg, (18360). Ταχ. διεύθυνσις: 135 Stokes Avenue, τηλ. (570) 421-5734. Fax: (570) 421-0469. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρεσβ. Θεόδωρος Πετρίδης.
44. Ἱερός Ναός Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Vandergrift, (15690). Ταχ. διεύθυνσις: 167 Lincoln Avenue.
45. Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Wilkes-Barre, (18702). Ταχ. διεύθυνσις: 32 East Ross Street, τηλ. (570) 823-4805. Ἱερατ. Προϊστάμενος: ...
46. Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου York, (17403). Ταχ. διεύθυνσις: 2500 Pine Grove Road, τηλ. (717) 741-4200. Fax: (717) 747-0468. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρεσβ. Ἀνδρέας Τσικίτας.
West Virginia
47. Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου Charleston, (25304). Ταχ. διεύθυνσις: 3512 MacCorkle Avenue, τηλ. (304) 925-3906. Fax: (304) 926-7233. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Πρεσβ. Ματθαῖος Moore.
48. Ἱερός Ναός Ἁγίου Σπυρίδωνος Clarksburg, (26302). Ταχ. διεύθυνσις: 1010 Facto¬ry Street, P.O. Box 4176, τηλ. (304) 624-5331. Ἱερατ. Προϊστάμενος: ....
49. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Huntington, (25727). Ταχ. διεύθυνσις: 701 11th Avenue, P.O. Box 2822, τηλ. (304) 522-7890. Fax: (304) 523-5320. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Οἰκον. Μᾶρκος Ἔλιοτ (Elliott).
50. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Morgantown, (26505). Ταχ. διεύθυνσις: 447 Spruce Street, τηλ. (304) 292-9048. Fax: (304) 292-8671. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδεσ. Οἰκονόμος κ. Δαυΐδ Shaw.
51. Ἱερός Ναός Ἁγίων Πάντων Weirton, (26062). Ταχ. διεύθυνσις: 3528 West Street, P.O. Box 128, τηλ. (304) 797-9884. Fax: (304) 797-1725.Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδεσ. Πρωτοπρ. κ. Φώτιος Milanese.
52. Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου  Wheeling, (26003). Ταχ. διεύθυνσις: 2215 Charline 
Street, τηλ. (304) 233-0757. Ἱερατ. Προϊστάμενος: ...

Ἱεραί Μοναί:

1. Ἱερά Μονή Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου καί Πνευματικόν Κέντρον «ὁ Προφήτης Ἠλίας» Saxonburg, Pennsylvania (16056). Ταχ. διεύθυνσις: 121 Saint Elias Lane, τηλ. (724) 352-3999. Fax: (724) 352-5822.
2. Ἱερά Μονή Ἁγίας Σκέπης Weatherly Pennsylvania (18255). Ταχ. διεύθυνσις: RR2 Box 64-G, τηλ. (570) 427-8296. Fax: (570) 427-5058. 
3. Σκήτη Ἁγίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας Cleveland, Ohio (44107). Ταχ. διεύθυνσις: P.O. Box 771025, τηλ. (440) 473-3885, (216) 351-3533.
4. Ἱερά Μονή Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Perrysville, Ohio (44864). Ταχ. διεύθυνσις: 934 County Rd 2256, τηλ. (419) 368-5335. Fax: (419) 368-5300.
5. Σκήτη ἡ ἐν τῷ Ναῷ Εἴσοδος τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου Hayes¬ville, Ohio (44838). Ταχ. διεύθυνσις:  P.O.Box  25, τηλ. (419) 368-4421.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου