Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

Πρόταση για σιδηροδρομική σύνδεση Ελλάδας - Αλβανίας

Στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA II «Ελλάδα - Αλβανία 2014-2020»,

κατατέθηκε κοινή πρόταση για την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας για τη σιδηροδρομική σύνδεση Ελλάδας -

Αλβανίας (Κρυσταλλοπηγή - Πόγραδετς).
Από ελληνικής πλευράς, η πρόταση κατατέθηκε από την ΕΡΓΟΣΕ (ως

επικεφαλής) και τον ΟΣΕ και από αλβανικής πλευράς, από το Αλβανικό Υπουργείο Μεταφορών και τον

αντίστοιχο φορέα αλβανικών σιδηροδρόμων HSH. Η εν λόγω σύνδεση, εντάσσεται στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα

Μεταφορών «TEN-T Connecting Europe» και καλύπτει τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων. Με τη

σιδηροδρομική σύνδεση Ελλάδος - Αλβανίας, στον άξονα Τίρανα-Πόγραδετς- Κρυσταλλοπηγή - Φλώρινα-

Θεσσαλονίκη, δημιουργούνται, μελλοντικά, οι συνθήκες σύνδεσης και στον άξονα Τίρανα-Πόγραδετς-Καστοριά-

Καλαμπάκα, με διακλαδώσεις προς Ιωάννινα και Αθήνα, συμβάλλοντας περαιτέρω στην αύξηση των διμερών

επιβατικών και εμπορευματικών ροών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου