Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2016

Κλείνει οριστικά το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Μασσαλία

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Μασσαλία, την 7η Νοεμβρίου 2016. Αυτό κάνει γνωστό με ανακοίνωσή του το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Μασσαλία και ενημερώνει τους πολίτες ότι ως τελευταία ημέρα υποδοχής κοινού έχει οριστεί η 30η Σεπτεμβρίου 2016. Μετά από την ημερομηνία αυτή το Προξενείο θα εξυπηρετεί μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις και για λόγους έκτακτης ανάγκης.

Από 1ης Οκτωβρίου 2016 και μετά, η εξυπηρέτηση των πολιτών, κοινοτήτων, φορέων, οργανισμών θα γίνεται από το προξενικό γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Παρίσι.
Ακολουθεί η ανακοίνωση του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Μασσαλία
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μασσαλία, 24 Αυγούστου 2016
Σας ανακοινώνουμε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Μασσαλία, την 7η Νοεμβρίου 2016. 
Ως τελευταία ημέρα υποδοχής κοινού ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2016. Το Γενικό Προξενείο Μασσαλίας δεν θα είναι ανοικτό στο κοινό μετά την ημερομηνία αυτή, εκτός εάν πρόκειται για λόγους έκτακτης ανάγκης (περιπτώσεις επείγοντος και ανθρωπιστικού χαρακτήρα, θάνατοι και έκδοση προσωρινών ταξιδιωτικών εγγράφων λόγω απώλειας ή κλοπής). 
Από 1ης Οκτωβρίου 2016 και μετά, η εξυπηρέτηση των πολιτών, κοινοτήτων, φορέων, οργανισμών θα γίνεται από το προξενικό γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Παρίσι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου