Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2016

Πρωτοβουλίες για την ανακοπή της φυγής Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό

Στο πλαίσιο της στήριξης της έρευνας στα ΑΕΙ και τα ερευνητικά κέντρα ανά την επικράτεια, το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας σχεδιάζει δύο δράσεις που αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση για να αλλάξει ριζικά το τοπίο της ερευνας στη χώρα.Στο πλαίσιο της υλοποίησης της συμφωνίας με
τηνΕυρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση του ΕΛΙΔΕΚ, επίκειται η εκταμίευση της προκαταβολής ύψους 18 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 240 εκατ. ευρώ.
Με βάση το ποσό της προκαταβολής, το ΕΛΙΔΕΚ σχεδιάζει άμεσα την προκήρυξη δύο δράσεων που θα αφορούν τόσο σε υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες, όσο και σε ερευνητικά έργα διάρκειας δύο έως τρία έτη.
Αναλυτικά, η υποτροφία θα ανέρχεται στο ποσό των900 ευρώ ανά μήνα και για διάστημα έως 3 έτη, ενώ ωφελούμενοι από τη συγκεκριμένη δράση υπολογίζεται ότι θα είναι οι συνολικά 256 υποψήφιοι διδάκτορες.
Όσον αφορά στα ερευνητικά έργα, ο μέγιστος προϋπολογισμός για κάθε έργοσχεδιάζεται να ανέρχεται στο ποσό των 200.000 ευρώ, από τα οποία το 60% θα διατίθεται για τη μισθοδοσία νέων επιστημόνων. Οι μικτές αποδοχές για τους μεταδιδάκτορες θα κυμαίνονται μεταξύ 1.600 και 1.800 ευρώ ανά μήνα –ανάλογα με την ερευνητική τους εμπειρία. Τα υπόλοιπα θα είναι διαθέσιμα για τη χρήση ή αγορά ερευνητικού εξοπλισμού, για αναλώσιμα αλλά και συμμετοχή σε συνέδρια. Στη φάση αυτή θα υποστηριχτούν τουλάχιστον 45 έργα που προβλέπεται να απασχολήσουν τουλάχιστον 180 επιστήμονες.

Τρίτη δράση για ερευνητικά έργα μελών ΔΕΠ

Επιπλέον, θα προκηρυχθεί άλλη μία δράση αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τη σύσταση του ΕΛΙΔΕΚ και θα αφορά σε ερευνητικά έργα με δικαιούχους μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ερευνητές ερευνητικών κέντρων. Τα έργα αυτά θα προκηρυχθούν μετά τη σύσταση του ΕΛΙΔΕΚ και θα αποτελέσουν την τρίτη δράση που θα προκηρύξει το Ίδρυμα μέσα στο τρέχον έτος. Ο μέγιστος προϋπολογισμός για κάθε έργο αναμένεται να είναι της τάξης των 250.000 ευρώ, εκ των οποίων το 40% θα διατίθεται για τη μισθοδοσία νέων επιστημόνων.
Ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης χαρακτήρισε αυτές τις δράσεις ως ένα ισχυρό αντίδοτο στο κύμα φυγής νέων επιστημόνων στο εξωτερικό. Στόχος αυτών των πρωτοβουλιών θα είναι η επιδίωξη της επιστημονικής ποιότητας και αριστείας με σκοπό τόσο την τόνωση και ανάδειξη των δυνατοτήτων του επιστημονικού δυναμικού της χώρας όσο και τη δημιουργία πόλων έλξης για τη διεξαγωγή επιστημονική έρευνας.
Ο κ. Φωτάκης υπογράμμισε επίσης ότι αποκλειστικά από τις δράσεις του ΕΛΙΔΕΚαναμένεται μέσα στην επόμενη τριετία να υποστηριχθούν τουλάχιστον 4.000 επιστήμονεςγια την υλοποίηση ερευνητικών έργων υψηλής ποιότητας με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.
Όπως τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, οι δύο πρώτες δράσεις έχει αποφασισθεί να προκηρυχθούν το αργότερο πριν από το τέλος του Οκτωβρίου 2016, προκειμένου να ανακοπεί άμεσα το κύμα φυγής των Ελλήνων επιστημόνων σε χώρες του εξωτερικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου