Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016

Ο Υφυπουργός Παιδείας στο υπό ανέγερση ελληνικό σχολείο του Μονάχου

Την Τετάρτη, 09/03/2016 ο Υφυπουργός Παιδείας κος Πελεγρίνης επισκέφτηκε το υπό

ανέγερση ελληνικό σχολικό κτίριο στο Μόναχο και ενημερώθηκε από τον πληρεξούσιο του

ελληνικού κράτους στο Μόναχο νομικό κύριο Βλαχόπουλο για την εξέλιξη των εργασιών.


Στη συνάντηση αυτή παραβρέθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Ελληνικών Συλλόγων

Μονάχου, η Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στο Μόναχο, κ. Παναγιώτα Κωνσταντινοπούλου, και ο Συντονιστής Εκπαίδευσης Μονάχου, δρ. Γεώργιος Παπατσίμπας.Στις συναντήσεις μας με τον κύριο Πελεγρίνη τονίστηκε η ανάγκη αλλά και η σημασία που έχει για την παροικία μας η αποπεράτωση του έργου, η απαραίτητη και άνευ διακοπής συνέχιση της ροής κονδυλίων και η ολοκλήρωση του έργου μέχρι την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2017.

Τονίστηκε η υποστήριξη του αγώνα της ομογένειάς μας στην καρδιά της Ευρώπης να προσφέρουμε στα Ελληνόπουλα ελληνική παιδεία, όπως και το διαχρονικό αίτημα της αναγνώρισης των τίτλων σπουδών που παρέχουν τα σχολεία μας από την κυβέρνηση της Άνω Βαυαρίας, αίτημα μεγάλης αξίας για το μέλλον των νέων μας που παρέχει ισοτιμία, ίσες ευκαιρίες και αλλάζει ζωές και την προοπτική γενεών.

Ο Υφυπουργός κύριος Πελεγρίνης διαβεβαίωσε πως η υπηρεσία του κάνει τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανέγερση του σχολικού συγκροτήματος και να εκπληρωθεί ένας από τους μεγαλύτερους στόχους της παροικίας μας, ένας στόχος που η επίτευξή του αναδεικνύει τη δυναμική της παροικίας μας, όταν αυτή δουλεύει και εκφράζεται μέσα από το πνεύμα της ενότητας με μια κοινή και ενιαία δυνατή φωνή εκπροσώπησης.

Οι Έλληνες της Παροικίας μας πρέπει να γνωρίζουν ότι το γνωστό ακίνητο των 15.000 τ.μ. αξίας 2,5 εκ. € αγοράστηκε από το ελληνικό Δημόσιο με ειδικούς όρους μετά την ευγενή παραχώρηση του Δήμου Μονάχου. 
Η τρέχουσα εμπορική αξία του είναι 10 εκ. €.
Η δαπάνη προϋπολογισμού για την ανέγερση και χρήση του σχολικού κτιρίου ανέρχεται στο ποσό των 26 εκ. € και θα εξυπηρετεί τις σχολικές ανάγκες 750 Ελληνοπαίδων σε άριστες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις.

Αποτελεί μία σημαντική οικονομική και πολιτιστική επένδυση λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δαπάνες ενοικίων 1,2 εκ. € ετησίως θα εξοικονομούνται και ότι η συγχρηματοδότηση του έργου σε ποσοστό 70% καλύπτεται από την κυβέρνηση της Άνω Βαυαρίας και η ελληνική συμμετοχή δεν ξεπερνά τα 7 περίπου εκ. € (θα αποσβεστεί εντός επταετίας). Η μέχρι στιγμής δαπάνη του ελληνικού δημοσίου ανέρχεται στο ποσό των 5,5 εκ. €.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου